Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2014

Stokrotka9
"Bo wszystkie historie są o miłości. Oprócz Twojej"

August 30 2014

Stokrotka9
Właściwie chciałabym wiedzieć dlaczego nigdy nie zostanę szczęśliwą żoną. Dlaczego nie zasłużyłam sobie na właściwego mężczyznę w życiu? A może właśnie czym zasłużyłam sobie na jego brak... Gdy widzę parę to odwracam wzrok, bo nic nie boli bardziej niż widok szczęścia, którego nigdy nie będziesz mieć. 

July 14 2014

Stokrotka9
0176 4133 500
Reposted fromforget-me forget-me
Stokrotka9
Zaczęłam nienawidzić momentów spokoju, chwil życzliwie doradzanego mi wypoczynku, wtedy bowiem wstawałam oko w oko ze wspomnieniami. Były jak złośliwe owady, krążące w nadziei, że uda im  się wedrzeć do niepewnej fortecy mojego spokoju.
— ogród cieni / V.C. Andrews.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
2565 fe88 500

sh8-bit-angora:

needthisbook:

Ten Major Artists:

Wong Wong & Lu Lu

Wong Wong & Lulu

Pepper gazing into the mirror before a self-portrait

Pepper examining himself before commencing a self-portrait

Pepper painting his self-portrait

Pepper’s self-portrait

Tiger

Tiger the spontaneous reductionist

Misty in action

Misty goes off the wall

Minnie: abstract expressionist

Minnie, the abstract expressionist

Minnies finished work

Minnie’s Reindeer in Provence, 1992.

Smokey contemplating

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey at work

Ginger's 'Stripped Bare Birds', 1992.

Ginger’s Stripped Bare Birds, 1992.

Princess' 'Regularly Ridiculed Rodents', 1993.

Princess, the elemental fragmentist

Charlie the peripheral realist

Charlie, the peripheral realist

this literally makes me so happy

Stokrotka9
via Yup, That Exists I need one!!!!
Reposted fromDradel Dradel

June 29 2014

Stokrotka9
9706 e4ac
Reposted fromidjet idjet
Stokrotka9
9717 620b 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
Stokrotka9
9734 5bb3
Reposted fromcamile camile
Stokrotka9
Stokrotka9
Reposted fromsilence89 silence89
Stokrotka9
8202 b083 500
Reposted fromM74Funky M74Funky
Stokrotka9
8412 079a 500
Reposted fromMissSilly MissSilly
Stokrotka9
8434 b4b5
Reposted fromizutu izutu
Stokrotka9
8446 0cd7
Reposted fromjawn-palace jawn-palace

June 28 2014

Stokrotka9
6299 97aa
Reposted fromdhemeer dhemeer
Stokrotka9
6512 192e 500
Reposted fromdhemeer dhemeer
Stokrotka9
6683 1fa7 500
Reposted fromdhemeer dhemeer
Stokrotka9
9048 a7df
Reposted fromdhemeer dhemeer
Stokrotka9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl